Ste náš 871793. návštevník.
Dnes bolo na stránke 0 ľudí. Online: 0.


        Výzvy

 

Spä? na aktuálny Rok

 

VÝZVY ROK 2009

 

 

SÚ?A?E

 

fazolnica

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek náv?tevník Trdlofestu, ktorý si trúfa v ?o najkrat?om ?ase skonzumova? tanier skalickej fazu?ovej polievky s rezancami. Polievka sa je ly?icou, nesmie sa z taniera pi?. Po od?tartovaní sú?a?e si musí sú?a?iaci najskôr uviaza? podbradník a a? potom mô?e za?a? jes?.
Ví?azom sú?a?e sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý ako prvý zje v?etku polievku a podbradníkom si utrie ústa.

tr  

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek náv?tevník Trdlofestu, ktorý má rád sladké a má dostato?ný apetít, aby do seba v ?o najkrat?om ?ase dostal polovicu ve?kého skalického trdelníka.  Po od?tartovaní sú?a?e si musí sú?a?iaci najskôr na hlavu uviaza? ?atku a a? potom mô?e za?a? jes?.
Ví?azom sú?a?e sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý ako prvý zje polovicu trdelníka a zapíska.
/ Po?as konzumácie trdelníka je povolené vypi? 1 pohár vody /.

kost

Tejto sú?a?e sa mô?e zú?astni? ktorýko?vek náv?tevník Trdlofestu, ktorý netrpí astmou, alebo inou chorobou dýchacieho ústrojenstva a doká?e pracova? s ? ko?týrom ?. Po od?tartovaní sú?a?e si musí sú?a?iaci najskôr uviaza? vinohradnícku zásteru a a? potom mô?e za?a? pracova?.
Ví?azom sú?a?e sa stáva ten sú?a?iaci, ktorý v najkrat?om ?ase doká?e pomocou ? ko?týra ? premiestni? tekutinu z jedného 5 litrového pohára do druhého.