Ste náš 1019630. návštevník.
Dnes bolo na stránke 0 ľudí. Online: 0.


        Výzvy

 

Späť na aktuálny Rok

 

VÝZVY ROK 2007

výstava Pohľady na Trdlofest

Pri príležitosti 3.ročníka podujatia Trdlofest sa obraciame na všetkých, ktorí majú chuť sa zapojiť do výstavy fotografií z predchádzajúcich ročníkov Trdlofestu. Názov výstavy je Pohľady na Trdlofest.

Všetky zaujímavé pohľady vás, návštevníkov, na tento deň sú vítané. Podmienkou je doručiť fotografiu/e v tlačenej
podobe na Oddelenie strategického rozvoja a marketingu Mesta Skalica do 10.05.2007. Počet snímok a ich veľkosť
nie je nijako limitovaný. Oddelenie strategického rozvoja a marketingu si však vyhradzuje právo, v prípade
mimoriadneho záujmu, vybrať príslušný počet fotografií. Autor, prípadne i názov fotografie budú  zverejnené.
Participáciou na výstave dávajú autori automaticky súhlas s použitím diela/ fotografie na tento konkrétny účel.
Fotografie zostanú majetkom Mesta Skalica.

 

 

vyzvy

Dňa 19. mája 2007 sa uskutoční vo františkánskej záhrade 3. ročník podujatia s názvom Trdlofest - prezentácia skalických tradícií a otvorenie letnej turistickej sezóny.
V rámci tohto podujatia sa uskutoční už 6. ročník súťaže „Víno sv. Urbana 2007“- degustácia a verejná voľba najlahodnejšieho vína a 3. ročník súťaže o najchutnejší „ Skalický trdelník 2007“ .
Vyzývame týmto článkom záujemcov o uvedené súťaže, aby sa prihlásili najneskôr do 20.04.2007 na tel. čísle 0911/227717 alebo 034/6647398. Počet vzorkov je, vzhľadom na obmedzené možnosti laických degustátorov, limitovaný na maximálne 20 vzorkov vína a trdelníka. Víťazi posledného kola súťaže „Víno sv. Urbana 2006“( pán Okánik zo Skalice) a „Skalický trdelník 2006“ (pani Mária Kunáková )majú prednostné právo zúčastniť sa súťaže.

Podmienky prihlásenia vína do súťaže „ Víno sv. Urbana 2007“ :
- víno musí byť dopestované a vyrobené v Skalickom vinohradníckom rajóne
- každý vinohradník môže vzhľadom na limitovaný počet vzoriek dodať do súťaže len 1 vzorku červeného vína


Podmienky prihlásenia trdelníka do súťaže „ Skalický trdelník 2007“ :
- trdelník musí byť vyrobený pôvodnou receptúrou
- trdelník musí byť vyrobený v regióne Skalica a blízkom okolí

Bližšie informácie o súťažiach na tel. číslach 0911/227717, 034/6647398, prihlášky do súťaží nájdete na www.trdlofest.sk.

 

 

Na stiahnutie

 

 

 

Prihlásení do súťaže o najlepšie víno a najlepší trdelník sú: Ochutnávky vína / Ochutnávky trdelníka

 

 

SÚŤAŽE

VÝSLEDKY OCHUTNÁVOK:

Súťaže o najchutnejší SKALICKÝ TRDELNÍK sa zúčastnili:

Senické a skalické pekárne a.s., Priemyselná 1338, 905 01 Senica
SMM s.r.o Skalica, Nám. slobody 10, SI
LARK s.r.o. ,Pod hájkom 2 , SI
Dana Helešiová - Pekáreň Svedan
Magdaléna Volečková, Skalica
Mária Kunáková, Skalica
Aurélia Snopková, Mokrý Háj
Eva Riegerová, Skalica


Z celkového počtu 725 platných hlasovacích lístkov sa víťazom súťaže stala:

Mária Kunáková, Dr. Valacha 48, Skalica so vzorkou č. 8


Na druhom mieste sa umiestnila firma:

SMM, s.r.o. Skalica so vzorkou č. 7


Na treťom mieste sa umiestnila:

Dana Helešiová – Pekáreň SVEDAN Skalica so vzorkou č. 2


Súťaže o najlahodnejšie víno sa zúčastnili:

Miloslav Matějka, Predmestie 89, Skalica
František Hlavina, L.Svobodu 24, Skalica
František Okánik, Pod hájkom 31, Skalica
Michal Schneider, Nešporova 20, Skalica
Ing. Jozef Blaha, Pod hájkom 14, Skalica
Štefan Horák, Hodonínska 8, Skalica
Ing. Ján Gajda, Obrancov mieru 13, Skalica
Vinárstvo Kopeček, Predmestie 56, Skalica
PaedDr. Alexander Čulen, Zlodejovce 4031, Skalica
Ing. Ján Kadlec, Potočná 28, Holíč
Ing. Michal Srholec, Dr. Valacha 50, Skalica
Ľudovít Horváth, Psíky 22, Skalica
Ján Trnka, Nešporova 6, Skalica
Pavol Cingel, Hodonínska 23, Skalica
Víno Masaryk, Sasinkova 2333/18A, Skalica
Miroslav Janota, Skalica
Ing. Dušan Šimonovič, Skalica


Z celkového počtu 137 platných lístkov sa víťazom stal:

František Okánik, Pod hájkom 31, Skalica so vzorkou č. 11,
frankovka 2006


Na druhom mieste sa umiestnil:

Ján Trnka, Nešporova 6, Skalica so vzorkou č. 17 frankovka 2006


Na treťom mieste sa umiestnil:

Ľudovít Horváth, Psíky 22, Skalica so vzorkou č. 15 frankovka 2006

 

 Lov do putne

Úlohou každého súťažiaceho bude v stanovenom čase pozbierať 20 vecí podľa priloženého zoznamu, naložiť ich do vinohradníckej putne a priniesť do cieľa. Veci zo zoznamu bude zbierať medzi návštevníkmi Trdlofestu. Vyhráva ten súťažiaci, ktorý pozbiera a dopraví veci do cieľa v najkratšom čase.

 

Naj recept

Tejto súťaže sa môže zúčastniť každý návštevník Trdlofestu, ktorý pozná recept na zaujímavú špecialitu zo Skalice a blízkeho okolia a je ochotný sa o tento recept podeliť s ostatnými. Počas konania Trdlofestu sa budú recepty vhadzovať do špeciálnej schránky, vyhodnotí sa najlepší a najnápaditejší recept. K budúcoročnému Trdlofestu bude vydaná kuchárska kniha z návštevníckych receptov.

 

fazolnica

Tejto súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek návštevník TRDLOFESTU, ktorý si trúfa v čo najkratšom čase skonzumovať tanier skalickej fazuľovej polievky s rezancami. Polievka sa je lyžicou, nesmie sa z taniera piť.
Víťazom súťaže sa stáva ten súťažiaci, ktorý ako prvý zje všetku polievku.

 

tr  

Tejto súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek návštevník TRDLOFESTU, ktorý má rád sladké a má dostatočný apetít, aby do seba v čo najkratšom čase dostal polovicu veľkého skalického trdelníka. Víťazom súťaže sa stáva ten súťažiaci, ktorý ako prvý zje polovicu trdelníka a zapíska.
/počas konzumácie trdelníka je povolené vypiť 1 pohár vody/

 

kost

Tejto súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek návštevník TRDLOFESTU, ktorý netrpí astmou alebo inou chorobou dýchacieho ústrojenstva a dokáže pracovať s „koštýrom“. Víťazom súťaže sa stáva ten súťažiaci, ktorý v najkratšom čase dokáže pomocou „koštýra“ premiestniť tekutinu z jedného 5-litrového pohára do druhého.

 

vino

Tejto súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek účastník TRDLOFESTU, ktorý má dobré nohy a šikovné ruky. Úlohou je prebehnúť v čo najkratšom čase prekážkovú dráhu s pohárom vína na tácke. Víno si musí sám naliať a po absolvovaní celej trasy aj vypiť.
Víťazom sa stáva ten súťažiaci, ktorý prebehne dráhu v najlepšom čase a zostane mu najviac vína na vypitie.

 

prekážková dráha

Princípom tejto súťaže bude zdolať dráhu s rôznymi prekážkami. Počas celej súťaže pobeží súťažiaci so súdkom a bude musieť vypiť pohár vína, zjesť koliesko trdelníka a podobne. Podmienkou úspešného splnenia úlohy je to, aby sa súdok nedotkol zeme. Víťazom sa stáva ten súťažiaci, ktorý zdolá prekážkovú dráhu v čo najkratšom čase a s čo najmenším počtom trestných bodov.

 

Kto rýchlajšie s mašinou

Tejto súťaže sa môže zúčastniť každý návštevník Trdlofestu, ktorý dokáže narábať s postrekovacou mašinou. Úlohou každého súťažiaceho bude pomocou postrekovacej mašiny ,,zhodiť“ pyramídu z plastových fliaš. Vyhráva ten súťažiaci, ktorému sa to podarí v najkratšom čase.