Pláňava, tak znie názov časti skalického chotára u rieky Moravy, a tak znel i názov kedysi slávneho folklórneho súboru, ktorý pôsobil v Skalici v päťdesiatych a šesťdesiatych rokov minulého storočia a spolu s FS Skaličan dôstojne reprezentoval mesto Skalica nielen doma, ale aj v zahraničí. Je treba podotknúť, že v máloktorom meste, či obci na Záhorí sa mohli pochváliť folklórnym súborom, a Skalica mala hneď dva.
FS Pláňava prestal existovať koncom sedemdesiatych rokov. A predsa pomaly ožíva. V septembri roku 2004 sa schádza partia mladých nadšencov – hudobníkov, tvorená z vysokoškolských študentov, ale aj stredoškolákov a dohodnú sa osvojiť si názov dávno zaniknutý ĽH Pláňava.
Od svojho vzniku bolo ĽH Pláňava počuť nielen v Skalici, ale aj v Bratislave, Brne, Uherskom Hradišti, Veselí nad Moravou, Starom Poddvorove, ale aj v Špačinciach pri Trnave na krajskom kole prehliadky ľudových hudieb.
ĽH Pláňava sa prezentovala už aj na viacerých plesoch v meste Skalica. Repertoár je bohatý a čerpá zväčša z tradícií skalického folklóru a najbližšieho okolia. Treba dodať , že ĽH Pláňava pôsobí pod záštitou ZUŠ v Skalici a už druhým rokom sprevádza DFS Skaličánek. S Pláňavou si rád zaspieva aj Pavel Poustka, sólista ĽH Skaličan. Kolektív vedie kontrabasista Miroslav Buzrla, primášom je Bc. Ján Dobiš.