Ochutnávky trdelníka a vína, ktoré budú prebiehať od 10:00 do 16:00 sú súťažné, teda ak ochutnáte, boli by sme radi, keby ste na konci zahlasovali o pre Vás najchutnejší trdelník a najlepšie víno.
Po skončení súťaže spočítame všetky hlasy a vyhlásime víťazov.

Prajeme dobrú chuť a na zdravie !