Peter Michalovič – Roman Blaha

Skalický rodák Peter Michalovič – vynikajúci huslista, dlhoročný primáš ĽH Skaličan. Pre FS Skaličan upravuje piesne pre spevácku i tanečnú zložku zo všetkých regiónov Slovenska. Jeho husličky zneli nielen na veľkých folklórnych festivaloch v Strážnici, Myjave, Detve, ale i vo Francúzsku, Švajčiarsku, Nemecku, Anglicku a v mnohých ďalších štátoch Európy. Okrem primášovania v ĽH Skaličan sa venuje i starej muzike – pôsobí ako člen Audite silete musica a Skalického kvarteta. O tom, že mu nie je neznáma i populárna hudba svedčí i jeho účinkovanie v Univerzálnom skalickom orchestri. S tými zoskupeniami vystupuje na rôznych spoločensko-kultúrnych podujatiach nielen v meste, ale i mimo regiónu Skalice. Jeho láska k hudbe ho viedla i k profesii a pracuje ako muzikológ v Záhorskom múzeu v Skalici.      
Peter Michalovič a Roman Blaha spolu prezentujú nielen hudbu starých majstrov, ale i súčasných skladateľov.
Roman Blaha, mladý hudobník vyštudoval konzervatórium v odbore klavír a v súčasnosti pôsobí ako zástupca riaditeľa na ZUŠ v Holíči. Obidvaja pôsobia v hudobnej zložke súboru historického tanca Reminiscencie. Vystupujú spolu na vernisážach, krstoch kníh a iných kultúrnych podujatiach. Taktiež Roman Blaha je členom Univerzálneho skalického orchestra, ktorý pracuje pod záštitou mesta Skalica.