Dámsky klub Harmónia

Už druhým rokom pracuje v Skalici Dámsky klub Harmónia. Jeho hlavným poslaním je šírenie ľudových piesní, ktoré sú už zabudnuté, oživovanie starých zvykov a tradícií predchádzajúcich generácií a vytváranie vzoru pre mladšie generácie v uvedenej oblasti. Dámsky klub Harmónia má 7 členiek, ktoré pri vystúpeniach sprevádza cimbalista ĽH Skaličan Anton Dinka ml. Prezidentkou klubu je pani Terézia Bartošková a Dámsky klub pracuje od marca 2007 pod záštitou Mesta Skalica.
Dámsky klub Harmónia svojimi vystúpeniami reprezentuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v meste Skalica i blízkej Morave.